Sidor om "Registerforskning"

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning och Forskarskolor inom registerbaserad forskning.

  Nyckelord: Bidrag till forskningsmiljö Bidragsbeslut Registerforskning

 • Evenemang |

  19 mar 2019

  Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  18 feb 2019

  På årets konferens kastar vi ett nyfiket öga på framtiden och hoppas på visionära samtal och innovativa idéer som på sikt kan bidra till ännu mer framgångsrik forskning baserad på registerdata. Välkommen!

  Nyckelord: Registerforskning

 • Beredningsgrupper |

  16 jan 2019

  På årets konferens kastar vi ett nyfiket öga på framtiden och hoppas på visionära samtal och innovativa idéer som på sikt kan bidra till ännu mer framgångsrik forskning baserad på registerdata. Välkommen!

  Nyckelord: Beredningsgrupper Registerforskning

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning är att genom samarbete i en större gruppering skapa ett mervärde.

  Nyckelord: Registerforskning

 • Utlysning |

  01 nov 2018

  Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som använder sig av registerbaserade data. Bidraget ska också skapa vetenskapligt mervärde genom att ...

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  28 maj 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Registerforskning

 • Artikel |

  09 maj 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning

 • Artikel |

  26 apr 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Om Vetenskapsrådet Registerforskning

 • Artikel |

  19 apr 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning

 • Artikel |

  18 apr 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning Sunet

Ladda fler