Sidor om "Registerforskning"

 • Evenemang |

  20 jun 2022

  I höst bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022.

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  23 feb 2022

  Välkommen till 2022 års konferens om kvalitetsregister. Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och vänder sig till dig som har användning av kunsk...

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  15 sep 2021

  I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet. 

  Nyckelord: Registerforskning Öppen tillgång till forskningsdata

 • Remissvar |

  22 mar 2021

  I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet. 

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  09 mar 2021

  Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

  Nyckelord: Registerforskning

 • Nyhet |

  19 maj 2020

  Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

  Nyckelord: Registerforskning Covid-19

 • Infrastrukturer |

  14 apr 2020

  Webbaserat metadataverktyg där forskaren kan söka och kombinera metadata från bland annat svenska myndighetsregister och kvalitetsregister samt biobanksprovsamlingar.

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  27 feb 2020

  Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

  Nyckelord: Registerforskning

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...

  Nyckelord: Bidrag till forskningsmiljö Bidragsbeslut Registerforskning

 • Evenemang |

  19 mar 2019

  Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  18 feb 2019

  På årets konferens kastar vi ett nyfiket öga på framtiden och hoppas på visionära samtal och innovativa idéer som på sikt kan bidra till ännu mer framgångsrik forskning baserad på registerdata. Välkommen!

  Nyckelord: Registerforskning

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning är att genom samarbete i en större gruppering skapa ett mervärde.

  Nyckelord: Registerforskning

 • Utlysning |

  01 nov 2018

  Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som använder sig av registerbaserade data. Bidraget ska också skapa vetenskapligt mervärde genom att ...

  Nyckelord: Registerforskning

 • Evenemang |

  28 maj 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Registerforskning

 • Artikel |

  09 maj 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning

 • Artikel |

  19 apr 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning

 • Artikel |

  18 apr 2018

  – Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och ti...

  Nyckelord: Forskningsinfrastruktur Registerforskning Sunet

Ladda fler