Evenemang

Inställt: Kvalitetsregister för forskning 2020

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

Datum

5 maj 2020

Tid

8.30–17.00

Plats

Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten.

Anmälan

Anmäl dig på länken nedan.

Publicerad den 27 februari 2020

Uppdaterad den 26 mars 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Intensivvårdsdata viktiga i forskning om covid-19

    Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

  2. Registerbaserad forskning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...

  3. Kvalitetsregister för forskning

    Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!