Evenemang

Registerforskning 2023

I år kombineras Registerforskning 2023 med the Swedish Register-Based Research Summit till en tvådagarskonferens. Välkommen!

Datum

13 - 14 november 2023

Tid

8:30–16:30

Plats

Hilton Meetings Slussen, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet tillsammans med Biobank Sverige, Riksarkivet, SCB, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och Regioner/Nationella kvalitetsregister.

The Swedish Register-Based Research Summit arrangeras av SWE-REG som är ett samarbete mellan sju forskningsmiljöer och en forskarskola inom registerbaserad forskning, finansierat av Vetenskapsrådet.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Välkommen att delta båda dagarna eller välj den av dagarna som passar dig bäst.

13 november: Registerforskning 2023

Registerforskning 2023 är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt få tillfälle att nätverka med andra inom området.

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med registerbaserad forskning på ett lärosäte, myndighet eller företag i Sverige. Ett övergripande tema för dagen är hur redo vi är för digitaliseringen. Dagen kommer ha ett spår på svenska och ett på engelska.

14 november: Swedish Register-Based Research Summit

Swedish Register-Based Research Summit är en internationell tvärvetenskaplig forskningskonferens för registerbaserad forskning. Forskningskonferensen syftar till att främja kunskapsöverföring och kunskapsutbyte mellan olika discipliner som arbetar med registerdata. Register är viktiga datakällor för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, inklusive olika discipliner som folkhälsa, epidemiologi, statistik, demografi, sociologi, ekonomi och klinisk medicin. Denna dag är helt på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

  2. Registerforskning 2022

    I höst bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022.

  3. Kvalitetsregister för forskning 2022

    Välkommen till 2022 års konferens om kvalitetsregister. Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och vänder sig till dig som har användning av kunsk...