Evenemanget är avslutat

Registerforskning 2023

I år kombineras Registerforskning 2023 med the Swedish Register-Based Research Summit till en tvådagarskonferens. Välkommen!

Datum

13 - 14 november 2023

Tid

8.30–16.30

Plats

Hilton Meetings Slussen, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet tillsammans med Biobank Sverige, Riksarkivet, SCB, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och Regioner/Nationella kvalitetsregister.

The Swedish Register-Based Research Summit arrangeras av SWE-REG som är ett samarbete mellan sju forskningsmiljöer och en forskarskola inom registerbaserad forskning, finansierat av Vetenskapsrådet.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 6 november. Välkommen att delta båda dagarna eller välj den av dagarna som passar dig bäst.

13 november: Registerforskning 2023

Registerforskning 2023 är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt få tillfälle att nätverka med andra inom området.

Konferensen vänder sig till dig som jobbar med registerbaserad forskning på ett lärosäte, myndighet eller företag i Sverige. Ett övergripande tema för dagen är hur redo vi är för digitaliseringen. Dagen kommer ha ett spår på svenska och ett på engelska.

14 november: Swedish Register-Based Research Summit

Swedish Register-Based Research Summit är en internationell tvärvetenskaplig forskningskonferens för registerbaserad forskning. Forskningskonferensen syftar till att främja kunskapsöverföring och kunskapsutbyte mellan olika discipliner som arbetar med registerdata. Register är viktiga datakällor för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, inklusive olika discipliner som folkhälsa, epidemiologi, statistik, demografi, sociologi, ekonomi och klinisk medicin. Denna dag är helt på engelska.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Ny webbplats ska ge kunskapsstöd för registerforskning och hälsodata

    Vetenskapsrådet utvecklar en webbplats med ett samlat kunskapsstöd som ska göra det lättare att använda register- och hälsodata inom forskning, innovations- och kvalitetsarbete.

  2. Kvalitetsregister för forskning 2024

    Välkommen till 2024 års konferens om kvalitetsregister. Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.

  3. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.