Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny webbplats ska ge kunskapsstöd för registerforskning och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en webbplats med ett samlat kunskapsstöd som ska göra det lättare att använda register- och hälsodata inom forskning, innovations- och kvalitetsarbete.

Webbplatsen kommer bland annat att innehålla information om vilken typ av data som finns och var den finns, vilka lagar och regler som gäller i olika delar av hanteringen av data samt vilket stöd som går att få från olika aktörer. Det kommer också finnas information om metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, som underlättar för registerbaserad forskning genom att ge en detaljerad översikt över vilken typ av data som finns i olika register och hur de kan användas kopplat till varandra.

– Att använda register- och hälsodata inom forskning innebär stora möjligheter men också en del utmaningar. Inte minst kopplat till att data återfinns hos olika datahållande organisationer och i många olika typer av system, vilket gör det svåröverskådligt. Med hjälp av vår framtida webbplats hoppas vi kunna underlätta arbetet för forskare och andra som arbetar med register- och hälsodata, säger Maria Nilsson, chef för enheten för data som strategisk resurs på Vetenskapsrådet.

Den nya webbplatsen kommer att ersätta Vetenskapsrådets nuvarande webbplats registerforskning.se och erbjuda ett bredare kunskapsstöd för dataanvändning.

När det gäller att få tillgång till hälsodata från till exempel journaler och andra vårdadministrativa system kan processerna se olika ut då det är respektive region som ansvarar för data. Vilket stöd som går att få från regionerna ser också olika ut. Som en del i Vetenskapsrådets utveckling av kunskapsstöd för hälsodata har noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige kartlagt vilka processer och vilket stöd som finns att tillgå i de olika regionerna. Resultatet har nyligen publicerats på kliniskastudier.se

– De beskrivningar av regionala stödfunktioner och processer som nu publicerats på kliniskastudier.se är ett viktigt bidrag som vi hoppas kommer att underlätta för forskare och andra som arbetar med den här typen av data, säger Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet.

Kliniskastudier.se: Forska på hälsodata – så gör du datauttag Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets uppdrag inom området

Vetenskapsrådet utvecklar webbplatsen inom ramen för två angränsande uppdrag; att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt uppdraget att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata.

Läs mer om uppdragen om registerforskning och hälsodata

Läs mer om webbprojektet på registerforskning.se Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

13–14 nov: Konferens om registerforskning

Välkommen till Registerforskning 2023 –konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning.

Ta del av föreläsningar och panelsamtal och nätverka med andra inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  2. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  3. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.