Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?

Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.

Analysen identifierar utmaningar på nationell nivå med att bedriva klinisk forskning parallellt med kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården. Här beskrivs och analyseras bland annat utmaningar med jämställdhet, karriärvägar, incitament för klinisk forskning samt att säkerställa tid till forskning. Analysen bygger på en enkät och intervjuer med fokusgrupper.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ägna sig åt klinisk forskning är att få avsätta tid att göra det parallellt med den kliniska praktiken. Nästan 30 procent av de kliniska forskarna i ALF-regionerna saknar helt kontrakterad tid till forskning – det gäller främst de juniora forskarna.

Klinisk forskning behöver stöd från högsta nivå

Forskare pekar i enkäten ut vilka förutsättningar som är viktiga för klinisk forskning – och i vilken mån samma förutsättningar är implementerade i den egna organisationen. De menar att sjukvårdshuvudmännen i högre grad än idag måste säkerställa forskningstid, resurser och incitament för klinisk forskning.

Forskningskulturen inom hälso- och sjukvården upplevs generellt som svag och många forskare uppger att den kliniska forskningen inte prioriteras och värdesätts av verksamheten i tillräckligt hög grad.

– De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige behöver helt klart stärkas. Resultatet visar att klinisk forskning behöver främjas på alla nivåer inom sjukvårdsorganisationerna och i samarbeten, såväl på nationell som internationell nivå. Vi hoppas att vår rapport kan användas som underlag för sådana diskussioner, säger Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet.

Läs rapporten De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige

Så har studien genomförts

Enkätsvaren samlades in vid ALF-utvärderingen av den kliniska forskningens förutsättningar, våren 2022. Av totalt 3322 forskare och forskarstudenter var det 72 procent som svarade. Resultatet från enkäten har kompletterats med intervjuer med forskare och forskarstudenter i fokusgrupper.

Förutsättningar det handlar om:

 • Tillgång till forskningsinfrastrukturer
 • Tid till forskning
 • Karriärutveckling för kliniska forskare
 • Incitament för klinisk forskning

Rapporten presenteras på InFuturum 24 november

Under konferensen InFuturum i Örebro kommer Jonas Oldgren, huvudsekreterare klinisk forskning, och Maria Bergström, analytiker, presentera rapporten under rubriken: Den kliniska forskningens förutsättningar – ett nationellt perspektiv

Läs mer om konferensen på Örebro universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

  Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

 2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

  Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

 3. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.