Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?

Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.

Analysen identifierar utmaningar på nationell nivå med att bedriva klinisk forskning parallellt med kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården. Här beskrivs och analyseras bland annat utmaningar med jämställdhet, karriärvägar, incitament för klinisk forskning samt att säkerställa tid till forskning. Analysen bygger på en enkät och intervjuer med fokusgrupper.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ägna sig åt klinisk forskning är att få avsätta tid att göra det parallellt med den kliniska praktiken. Nästan 30 procent av de kliniska forskarna i ALF-regionerna saknar helt kontrakterad tid till forskning – det gäller främst de juniora forskarna.

Klinisk forskning behöver stöd från högsta nivå

Forskare pekar i enkäten ut vilka förutsättningar som är viktiga för klinisk forskning – och i vilken mån samma förutsättningar är implementerade i den egna organisationen. De menar att sjukvårdshuvudmännen i högre grad än idag måste säkerställa forskningstid, resurser och incitament för klinisk forskning.

Forskningskulturen inom hälso- och sjukvården upplevs generellt som svag och många forskare uppger att den kliniska forskningen inte prioriteras och värdesätts av verksamheten i tillräckligt hög grad.

– De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige behöver helt klart stärkas. Resultatet visar att klinisk forskning behöver främjas på alla nivåer inom sjukvårdsorganisationerna och i samarbeten, såväl på nationell som internationell nivå. Vi hoppas att vår rapport kan användas som underlag för sådana diskussioner, säger Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet.

Läs rapporten De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige

Så har studien genomförts

Enkätsvaren samlades in vid ALF-utvärderingen av den kliniska forskningens förutsättningar, våren 2022. Av totalt 3322 forskare och forskarstudenter var det 72 procent som svarade. Resultatet från enkäten har kompletterats med intervjuer med forskare och forskarstudenter i fokusgrupper.

Förutsättningar det handlar om:

 • Tillgång till forskningsinfrastrukturer
 • Tid till forskning
 • Karriärutveckling för kliniska forskare
 • Incitament för klinisk forskning

Rapporten presenteras på InFuturum 24 november

Under konferensen InFuturum i Örebro kommer Jonas Oldgren, huvudsekreterare klinisk forskning, och Maria Bergström, analytiker, presentera rapporten under rubriken: Den kliniska forskningens förutsättningar – ett nationellt perspektiv

Läs mer om konferensen på Örebro universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

 2. De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige

  Denna rapport identifierar utmaningar för kliniska forskare i Sverige. Den bygger på frågor som Vetenskapsrådet ställt till forskare och forskarstudenter om deras förutsättningar att ägna sig åt klinisk forskning. Forskarna svarar på vilka förutsättn...

 3. Ny webbplats ska ge kunskapsstöd för registerforskning och hälsodata

  Vetenskapsrådet utvecklar en webbplats med ett samlat kunskapsstöd som ska göra det lättare att använda register- och hälsodata inom forskning, innovations- och kvalitetsarbete. Vi planerar att lansera den nya webbplatsen hösten 2024.

Till toppen