Vetenskapsrådets excellenscenter

Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

Satsningen på excellenscenter möjliggör att nya forskningsområden kan växa fram. De nya centren kommer erbjuda programverksamhet inom ett övergripande temaområde, och ge forskare från olika etablerade forskningsdiscipliner möjlighet att söka sig dit under en kortare eller längre period. Det övergripande målet är att centren ska bidra till utveckling av nydanande forskningsansatser.

Vetenskapsrådet finansierar centren med totalt 434 miljoner kronor under 2024–2028. Varje excellenscenter får 4–6 miljoner kronor per år.

När forskning bedrivs i väl fungerande, starka och kreativa forskningsmiljöer skapas mervärden. Koncentrationen av resurser skapar en kritisk massa där nya samarbetskonstellationer genererar nya forskningsfrågor och angreppssätt. Våra excellenscenter lägger grunden till risktagande och kreativt tänkande som tillsammans med höga ambitioner kan bidra till nyskapande och banbrytande forskning.

– Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

15 excellenscenter vid nio lärosäten

Nedan finns kort information om de olika centren, indelade efter huvudsakligt ämnesområde.

Humaniora och samhällsvetenskap

Konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Om satsningen

Hösten 2022 utlyste Vetenskapsrådet bidrag till excellenscenter. Efter att en internationell panel bedömt ansökningarna beslutade Vetenskapsrådet att finansiera 15 forskningsmiljöer.

Läs mer om utlysningen

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av centret för människans förhistoria

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

  2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  3. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

    Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...