Evenemang

Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspektiv och teman som konsten kan tillföra de bredare diskurserna kring samhälle, miljö, teknologi och politik.

Datum

4 - 6 december 2024

Plats

Konstnärligt campus, Umeå universitet

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med UmArts, Umeå universitets partnerskap mellan Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, institutionen för estetiska ämnen och Bildmuseet.

Språk

Symposiet hålls i huvudsak på engelska och på skandinaviska språk.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 25 november.

Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Med inspiration hämtad från Nora N. Khans kontrasterande begrepp ”hurricanes and scaffoldings” som hon utvecklar i essän "Towards a Poetics of Artificial Super Intelligence" inbjuds forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspektiv eller teman som konsten kan tillföra de bredare diskurserna omkring samhälle, miljö, teknologi och politik.

Symposiet arrangeras i nära samarbete med UmArts, Umeå universitet, och erbjuder en plattform för deltagande och engagemang där olika slags bidrag tillsammans kan berika en kritisk och kreativ dialog om konstnärlig forskning.

Skicka in förslag på programpunkter senast 15 maj

Vi välkomnar förslag på presentationer, paneler, utställningar eller uppföranden som kan ta den konstnärliga kunskapsutvecklingen vidare.

Presentationsformer

Symposiet erbjuder fem olika presentationsformer:

 • Föredrag: 15 minuters muntlig presentation av pågående eller avslutad forskning.
 • Samtal: Presentation och diskussion av forskning i en interaktiv session med andra forskare med liknande inriktning.
 • Show-and-Tell: Presentation utifrån någon form av artefakt som beskriver din forskningsprocess.
 • Posters: Presentation av pågående eller avslutad forskning i form av en poster (eller liknande).
 • Annat: Om du har ett annat förslag på presentationsformat, vänligen skicka in ett abstract där du beskriver vad du vill göra.

Förslagen till programpunkter ska innehålla runt 500 ord eller motsvarande beroende på format. Mer detaljerade anvisningar finns på Umeå universitets webbplats. Länk till annan webbplats.

Viktiga datum

 • 15 maj 2024: Sista dag för att lämna in förslag till programpunkter.
 • 15 juni 2024: Meddelande om antagning.
 • 15 september 2024: Detaljerat program annonseras.
 • 25 november 2024: Sista dag för att anmäla sig till symposiet.

Praktisk information

 • Det är gratis att delta i symposiet.
 • Av klimatskäl rekommenderar vi resor med tåg, vänligen se SJ.se.

Tid

13.00–16.00

Plats

United Spaces Waterfront Stockholm, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63.
(Seminariet filmas och läggs ut på Vetenskapsrådet Play i efterhand).

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

 2. Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

  Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.