Evenemang

Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.

Datum

20 mars 2024

Tid

13.00–17.00

Plats

Vetenskapsrådets lokaler, Hantverkargatan 11B

Anmälan

Endast särskilt inbjudna.

År 2022 genomförde kommittén genom den vetenskapliga rådgivaren en kartläggning av hur andra forskningsfinansiärer ser på och arbetar med konstnärlig forskning. Sedan dess har en del initiativ tagits på området. Även internationellt märks ett större intresse av forskning som utgår från eller inkluderar konstnärliga angreppssätt.

Under 2024 kommer kommittén därför lyfta frågan om forskningsfinansiering av den breda konstnärligt orienterade forskningen.

Ett syfte med temadagen är att utbyta kunskap om utvecklingen av det konstnärliga forskningsfältet och att identifiera stödbehov. Ett ytterligare syfte är att diskutera möjliga gemensamma insatser för att främja en större andel svenska ansökningar inom ramen för europeiska utlysningar med inriktning mot kultur och innovation, inklusive social innovation.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  3. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

Till toppen