Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

8 februari 2024

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 7 februari

Under mötet informerar vi om följande tre bidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom konstnärlig forskning 2024:

Projektbidrag

Internationell postdok

Bidrag till forskningsmiljö

Alla tre utlysningar öppnar 31 januari.

Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

2024 gör vi ytterligare två utlysningar inom konstnärlig forskning: Bidrag till forskares kommunikation samt Exploratory workshops. De öppnar 21 augusti, och i samband med det kommer vi att ha ett nytt informationsmöte.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.