Evenemanget är avslutat

Invigning av centret för människans förhistoria

Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans utveckling de senaste 10 000 åren. Centret knyter samman de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik som alla undersöker olika aspekter av människans utveckling.

Datum

26 april 2024

Tid

10.00–13.00

Plats

Evolutionsbiologiskt centrum, Friessalen, Uppsala universitet

Anmälan

Anmäl dig på Uppsala universitets webbplats

15 nya excellenscenter under uppbyggnad

Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

Läs mer om Vetenskapsrådets excellenscenter

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  2. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  3. Humaniora och samhällsvetenskap

    Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids.