Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så blev finansieringsåret 2023

I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

82 procent av Vetenskapsrådets medel gick i år till fria projektbidrag, alltså till sådana forskningsprojekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

De riktade satsningarna är lite större än tidigare år. Vi har bland annat utlyst bidrag inom de nya nationella forskningsprogrammen inom brottslighet, segregation, digitaliseringens samhällskonsekvenser samt virus och pandemier, som regeringen inrättat för att möta några av dagens samhällsutmaningar.

– För att hantera komplexa samhällsutmaningar krävs att det finns en stark kunskapsbas som grundar sig i fri forskarinitierad forskning. De riktade satsningarna är ett komplement till den fria forskarinitierade forskningen, men de behöver vara långsiktiga, bygga på områden där det finns tillräckligt stark forskning och tas fram i dialog med forskarsamhället, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Förutom forskningsbidrag har Vetenskapsrådet finansierat forskningsinfrastruktur med cirka 3 miljarder kronor. Medlen har gått till nationella infrastrukturer och till medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer.

Exempel på beviljade projekt

Humaniora och samhällsvetenskap

Klinisk behandlingsforskning

Konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

* Ytterligare 258 ansökningar om bidrag till utvecklingsforskning kom in men avskrevs efter regeringens beslut att inte längre finansiera forskning inom området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Vill du se mer statistik om finansiering av svensk forskning?

Läs Forskningsbarometern

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

  3. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.