Sidor om "Internationella samarbeten"

 • Nyhet |

  15 feb 2021

  Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  10 dec 2020

  Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer vi att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument. Vi kommer också att diskutera förslag...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  08 dec 2020

  I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 dec 2020

  För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  19 okt 2020

  Observera att utlysningstexten bara är tillgänglig på engelska. Läs utlysningstexten här .

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  09 jul 2020

  Välkommen att bidra med dina synpunkter på ett förslag till strategi för Sveriges deltagande i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  09 jul 2020

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vinnova, föreslå en strategi för Sveriges deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. En viktig del i arbetet är att saml...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 jun 2020

  Nio internationella forskargrupper tilldelas medel om totalt 12 miljoner euro genom Belmont Forums utlysning Climate, Environment and Health.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  28 maj 2020

  Observera att utlysningstexten bara finns på engelska . 

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 maj 2020

  I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 maj 2020

  I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  31 mar 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom det europeiska Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i JPI-CH-utlysningen där forskning av högsta v...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  26 feb 2020

  15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  31 jan 2020

  Nu utlyser EU, inom ramen för H2020, medel för forskning om coronaviruset 2019-nCoV. Forskningen ska bidra till utvecklingen av diagnosmetoder och klinisk hantering av patienter infekterade av viruset och till att förbättra beredskapen i samband med ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 dec 2019

  Nu utlyser EU, inom ramen för H2020, medel för forskning om coronaviruset 2019-nCoV. Forskningen ska bidra till utvecklingen av diagnosmetoder och klinisk hantering av patienter infekterade av viruset och till att förbättra beredskapen i samband med ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  26 nov 2019

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for proposals 2020: Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases. Sverige är via Vetenskapsrådet ett a...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 nov 2019

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for proposals 2020: Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases. Sverige är via Vetenskapsrådet ett a...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  22 nov 2019

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  31 okt 2019

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  30 okt 2019

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 okt 2019

  Nu har ERC publicerat resultaten från Synergy Grant-utlysningen. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 forskargrupper dela på över 360 miljoner...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 aug 2019

  EU-kommissionen förbereder nu för hur det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, ska utformas. Programmet tar vid efter nuvarande Horisont 2020 den 1 januari 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  05 jun 2019

  I år firar Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer. I samband med att Sydkoreas president besöker Sverige arrangerar Vetenskapsrådet och National Research Foundation of Korea en nätverksdag 14 juni på temat Sverige – Sydkorea: Vetenskap...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  29 maj 2019

  Vetenskapsrådet och den sydkoreanska forskningsfinansiären National Research Foundation of Korea (NRF) arrangerar en nätverksdag under temat Sweden—Korea: Science and Technology for the Benefit of Society. Arrangemanget sker 14 juni inom ramen för hö...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  24 maj 2019

  Vad kan effekterna för forsknings- och innovationssamarbete bli när Storbritannien träder ur Europeiska unionen och Brexit träder i kraft? Vetenskapsrådet och Vinnova har analyserat de förändrade förutsättningarna och rapporterat till regeringen löp...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  14 maj 2019

  EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, kommer att innehålla en ny satsning som kallas ”missions”. Nu söker EU-kommissionen experter som ska ge råd och stöd till kommissionen i arbetet med att identifiera och utforma miss...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  30 apr 2019

  Regeringen har antagit en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet, ERA. Vetenskapsrådet ska nu uppdatera ett tidigare utkast till handlingsplan för myndigheten.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  05 apr 2019

  Regeringen har antagit en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet, ERA. Vetenskapsrådet ska nu uppdatera ett tidigare utkast till handlingsplan för myndigheten.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 mar 2019

  Nu är det klart vilka projekt som får stöd inom STINT:s forskningsprogram Joint Japan-Sweden Research Collaboration. Vetenskapsrådet finansierar tre projekt med totalt 1,6 miljoner kronor för perioden 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  22 feb 2019

  EuroHPC JU står för European High Performance Computing Joint Undertaking och är ett europeiskt initiativ med mål att bygga storskalig beräkningsinfrastruktur i världsklass. Det svenska medlemskapet ger forskare i Sverige möjlighet att använda beräkn...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 feb 2019

  30 projekt har beviljats totalt 15,8 miljoner kronor under 2019–2022 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Vetenskapsrådet bidrar med 5,9 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 jan 2019

  Unescos rekommendationer om vetenskap och forskare används som gemensam referens i forskningssamarbeten över nationsgränser. De uppdaterades i samband med 70-årsjubileet av deklarationen om mänskliga rättigheter.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  19 nov 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  10 sep 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord: Remissvar

 • Remissvar |

  10 sep 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord: Remissvar

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om Grants for NOS-HS workshops 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om JPIAMR Network call on surveillance.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för för projektbidrag inom utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. 

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom projektbidrag till internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom Internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom forskningssamarbete Sydkorea–Sverige.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 jun 2018

  Den 7 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, Horisont Europa. Hur det utformas får stor betydelse för forskare i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssyste...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  04 jun 2018

  Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jun 2018

  I den här rapporten tittar Vetenskapsrådet på volymen av vetenskaplig produktion i olika länder och världsdelar mellan åren 2005 och 2015. Rapporten jämför också grupper av forskningsorganisationer och ämnesområden samt tittar närmare på citeringsgen...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 jun 2018

  The overarching goal of JPIAMR research on Surveillance is to standardise, improve and extend surveillance systems on antibiotic use and on AMR in humans, animals, food, and the larger environment. In the network call that opens today on May 2, 2018,...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  30 maj 2018

  The overarching goal of JPIAMR research on Surveillance is to standardise, improve and extend surveillance systems on antibiotic use and on AMR in humans, animals, food, and the larger environment. In the network call that opens today on May 2, 2018,...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 maj 2018

  Den 18 maj skrev Vetenskapsrådet tillsammans med Formas och Vinnova under ett bilateralt MoU (memorandum of understanding) med de brasilianska organisationerna CNPq, FINEP och CONFAP.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 maj 2018

  Den 18 maj skrev Vetenskapsrådet tillsammans med Formas och Vinnova under ett bilateralt MoU (memorandum of understanding) med de brasilianska organisationerna CNPq, FINEP och CONFAP.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  22 maj 2018

  Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och im...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 maj 2018

  Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och im...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  17 maj 2018

  Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och im...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  17 maj 2018

  Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och im...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  17 maj 2018

  Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed tagit fram för att påskynda utveckling och im...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 maj 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  26 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  19 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  28 feb 2018

  Utlysningen Sweden-Japan 150 Anniversary Grants får nu ett tillskott på en miljon kronor, vilket innebär att totalt tolv forskningsprojekt kan finansieras.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  27 dec 2017

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att fördela nära 36 miljoner kronor från Sverige för bidragsperioden 2018–2020. Den svenska projektbidraget finansieras gemensamt med Forte.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 dec 2017

  Studien innehåller en översikt över nationella system, metoder och initiativ för att utvärdera forskningens genomslag utanför akademin (societal impact of research). Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eller uttömmande, utan ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  25 aug 2017

  Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat svenska forskares deltagande i Europeiska forskningsrådet, ERC, samt kommit med åtgärdsförslag för ökad konkurrenskraft. Kartläggningen visar att forskare knutna till svenska lärosät...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  23 maj 2017

  Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storb...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 mar 2017

  Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  08 mar 2017

  Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Bidraget utlyses inom området Utvecklingsforskning ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 feb 2017

  I februari 2017 publicerades ett gemensamt bidragsbeslut för nätverksbidrag inom forskningssamarbetet mellan Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) 2016.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 nov 2016

  Den 8 november 2016 publicerades beslut om vilka som beviljades nätverksbidrag inom det svensk-indiska forskningssamarbetet. År 2015 var utlysningen ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Department of Science and Technology i Indi...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jun 2016

  Rapporten innehåller en granskning av hur svenska forskares samarbetsmönster manifesteras i vetenskapliga publikationer med fler än en författare. Analysen fokuserar på internationella samarbeten. Det är en uppdatering och fördjupning av de slutsatse...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2014

  The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on No...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 feb 2008

  Eftersom högt citerade publikationer ofta är baserade på internationellt samarbete, undersöks i denna rapport om nationella skillnader i samarbetsmönster kan bidra till att förklara Sveriges relativa tillbakagång senaste två decennierna – från 2008. ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2007

  I regeringens forskningsproposition 2000/01:3 är forskning på det konstnärliga området ett av sex prioriterade forskningsfält. Medel avsattes inom ramen för Vetenskapsrådets budget från år 2001. Fram till och med 2007 har sammanlagt 115 mkr disponera...

  Nyckelord:

Ladda fler