Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

Nu har alla sökande i utlysningen av Post Doctoral European Fellowship 2023 fått sina bidragsbeslut, några av dem har blivit beviljade medel och andra har hamnat på reservlistan.

Läs mer om resultatet på MSCA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet har huvuduppdraget för svenskt deltagande i EU-programmet Marie Sklodowska-Curie-åtgärder, MSCA. Vi erbjuder nu medel för forskare som hamnat högt på reservlistan för Post Doctoral European Fellowship och fått ett Seal of Excellence (en typ av kvalitetsstämpel). Obs! Erbjudandet gäller endast forskare som har sökt med en svensk värdorganisation.

Vetenskapsrådet kontaktar de aktuella kandidaternas svenska värdorganisationer, baserat på placeringen på EU:s reservlista. Det är den organisation som är värd för projektet – medelsförvaltaren – som ska söka bidraget.

Medelsförvaltaren måste vara godkänd av Vetenskapsrådet. Utöver våra generella bidragsvillkor gäller också särskilda EU-villkor. Bidraget får bara användas till att finansiera verksamhet i Sverige och bidragsperioden är 12–24 månader beroende på sökt tidsperiod i ursprungsansökan till EU.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.