Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

ERC Advanced Grant riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren. Bidraget är i genomsnitt på 2,5 miljoner euro under fem år.

Totalt 255 forskare från 20 europeiska länder får nu dela på 652 miljoner euro för att bedriva spetsforskning. Bland de 10 forskarna i Sverige som får bidrag är 4 verksamma inom life science, 3 inom humaniora och samhällsvetenskap och 3 inom naturvetenskap och teknikvetenskap (physical sciences and engineering).

Sammanlagt kom det in 1 829 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på cirka 14 procent.

– Vi ser att svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i större utsträckning söker och beviljas ERC Advanced Grant. Extra grattis till Handelshögskolan, som beviljas bidrag för första gången, säger Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Beviljade forskningsprojekt

Chalmers Tekniska högskola

 • Jan Stake med projektet FIRE: Far-infrared semiconductor electronics

Handelshögskolan i Stockholm

 • Alexander Ljungqvist med projektet Investibility: The Shrinking Stock Market, Investibility, and Creative Destruction

Institutet för framtidsstudier

 • Jan Jonsson med projektet IneQint: Inequality and Integration

Karolinska institutet

 • Nils-Göran Larsson med projektet TransMit: Mutations of mtDNA - inheriting without perishing
 • Abdel El Manira med projektet Ensembles: Brainstem circuit ensembles for movement flexibility
 • Juleen Zierath med projektet CIRCAMET: Circadian Control of Systemic Metabolism in Physiology and Type 2 Diabetes

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

 • Mats Danielsson med projektet Si3: 3D silicon detector for imaging of diagnostic and therapeutic nuclear medicine radiotracers with outstanding efficiency and high spatial resolution.

Lunds universitet

 • Raimund Muscheler med projektet PastSolarStorms: Past Solar Storms: The links between solar storms and solar activity
 • Thomas Pugh med projektet Tree2Globe: Global reanalysis for a forest carbon sink in flux

Uppsala universitet

 • Don Kulick med projektet NOTREALLYTHERE: People Who Aren’t Really There: ‘Non-persons’ as a field of scholarly inquiry

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Sverige och ERC Advanced Grant över tid

De senaste fem åren har 43 forskare med en svensk värdinstitution fått bidraget.

Stapeldiagram över antal bidrag per ämnesområde och år, mellan 2019 och 2023.

Antal beviljade bidrag (ERC Advanced Grant) per ämnesområde och år. Källa: ERC

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC

Vi arrangerar bland annat webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel, och informationsmöten inför kommande utlysningar.

22 april bjuder vi in till ett informationsmöte om ERC Starting Grant och Consolidator Grant.

Om du har frågor om ERC:s utlysningar, kontakta Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

 2. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

  Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

 3. COST Joint-Nordic Information Day

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.