EU:s ramprogram Horisont Europa

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont Europa löper under perioden 2021–2027. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på många olika sätt och bistår Regeringskansliet när det gäller Sveriges engagemang.

Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet ska bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

Horisont Europa beslutas formellt av EU-kommissionen under våren 2021. Regeringskansliet kommer i samband med det att fördela ansvaret i den svenska organisationen för ramprogrammet mellan berörda myndigheter.

Nyhet
23 februari 2021
Datum klara för ERC:s utlysningar 2021
Inom det nya ramprogrammet Horisont Europa finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet (ERC) under 2021...
Evenemang
10 februari 2021
Lansering Horisont Europa
Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027...
Publikation
8 december 2020
Kraftsamling för Horisont Europa
För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energi...

Publicerad 17 maj 2018

Uppdaterad 25 februari 2021

Pdf / Utskrift

Har du frågor om det tidigare ramprogrammet Horisont 2020? Kontakta Vetenskapsrådets internationella kansli.

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. STINT och Vetenskapsrådet finansierar samarbeten med kinesiska universitet med 15 miljoner kronor

    Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  2. Lansering Horisont Europa

    Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer vi att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument. Vi kommer också att diskutera förslag...

  3. Förslag till strategi om Horisont Europa

    I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget.