Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

– I en tid av globala samhällsutmaningar utan motstycke, har vetenskaplig forskning aldrig spelat en viktigare roll när det gäller att informera beslutsfattare. Vägledningen är en milstolpe i Science Europe:s arbete med att förbättra samverkan mellan vetenskap och politik, säger Mari Sundli Tveit, ordförande för Science Europe och verkställande direktör för Norges forskningsråd.

Science Europe:s rapport "Guidance on science for policy activities" innehåller förslag på aktiviteter som kan bidra till att öka dialogen mellan forskarsamhället och beslutsfattare. Rapporten pekar även ut ett antal principer som aktiviteterna bör uppfylla, så som oberoende, transparens och kvalitet. Som inspiration lyfts goda exempel på aktiviteter från några av medlemsorganisationerna. Bland exemplen finns Formas råd för evidensbaserad miljöanalys.

Läs rapporten på Science Europe:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om Science Europe

Science Europe är ett samarbete mellan 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer i 29 länder. Svenska medlemmar är Vetenskapsrådet, Formas och Forte. Organisationen driver forskningspolitiska frågor som bidrar till att förverkliga European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet.

Läs mer Sveriges engagemang i ERA

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.