Evenemanget är avslutat

Ansvarsfull internationalisering – ett panelsamtal med Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. 14 september bjuder Plint och IoF-råden in till ett panelsamtal om ansvarsfull internationalisering. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Datum

14 september 2023

Tid

13.00–13.50

Plats

Digitalt via Teams

Arrangörer

Plint – Svenska Institutet, UHR, UKÄ, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Anmäl dig för att få en länk till mötet.

Globaliseringen och internationalisering innebär möjligheter. Utöver de möjligheter som finns med internationalisering finns även ökande utmaningar i gränsöverskridande samarbeten relaterat till nationell säkerhet, immaterialrätt, datahantering och demokrati. Mot denna bakgrund är det nödvändigt med kunskap och kompetens hos svenska aktörer, såsom universitet och högskolor, myndigheter och företag för att hantera den ökande komplexiteten av globaliseringen. Ett ansvarsfullt förhållningssätt bygger också på trendspaning, omvärldsbevakning och främjande på plats.

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. På vilket sätt påverkar frågor kring ansvarsfull internationalisering IoF-rådens uppdrag och arbete i respektive land? Hur hanteras dessa frågor i de länder som IoF-råden arbetar i? Det är några av de frågor som diskuteras under panelsamtalet.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med internatonalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Plint – Plattform för internationalisering

Plint arbetar på uppdrag av regeringen för att stödja lärosäten till ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. ​Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer inom högre utbildning. Myndigheterna bakom Plint är Svenska Institutet, UHR, UKÄ, Vetenskapsrådet och Vinnova.​

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...