Evenemanget är avslutat

Ansvarsfull internationalisering – ett panelsamtal med Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. 14 september bjuder Plint och IoF-råden in till ett panelsamtal om ansvarsfull internationalisering. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Datum

14 september 2023

Tid

13.00–13.50

Plats

Digitalt via Teams

Arrangörer

Plint – Svenska Institutet, UHR, UKÄ, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Anmäl dig för att få en länk till mötet.

Globaliseringen och internationalisering innebär möjligheter. Utöver de möjligheter som finns med internationalisering finns även ökande utmaningar i gränsöverskridande samarbeten relaterat till nationell säkerhet, immaterialrätt, datahantering och demokrati. Mot denna bakgrund är det nödvändigt med kunskap och kompetens hos svenska aktörer, såsom universitet och högskolor, myndigheter och företag för att hantera den ökande komplexiteten av globaliseringen. Ett ansvarsfullt förhållningssätt bygger också på trendspaning, omvärldsbevakning och främjande på plats.

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. På vilket sätt påverkar frågor kring ansvarsfull internationalisering IoF-rådens uppdrag och arbete i respektive land? Hur hanteras dessa frågor i de länder som IoF-råden arbetar i? Det är några av de frågor som diskuteras under panelsamtalet.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med internatonalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Plint – Plattform för internationalisering

Plint arbetar på uppdrag av regeringen för att stödja lärosäten till ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. ​Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer inom högre utbildning. Myndigheterna bakom Plint är Svenska Institutet, UHR, UKÄ, Vetenskapsrådet och Vinnova.​

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.