Beslut publicerat

12 december 2019

Totalt beviljat belopp: 8 105 592 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Beslut publicerat 14:00 12 december 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 26 november 2019

Uppdaterad den 12 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  2. Internationell utlysning för att bromsa utveckling och överföring av antibiotikaresistens

    I början av 2021 öppnar en utlysning inom samarbetet Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, med fokus på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. Vetenskapsrådet och Sida deltar som ...

  3. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research