Beslut publicerat

12 december 2019

Totalt beviljat belopp: 8 105 592 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Beslut publicerat 14:00 12 december 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 26 november 2019

Uppdaterad den 12 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Workshop för ERC Synergy grant-kandidater 

    Den 20 augusti bjuder vi in forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy grant till en förberedande workshop.

  2. Save the date: Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

    Den 29 september arrangerar Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova en hearing om förslaget till strategi för Sveriges deltagande Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Välkommen att vara ...

  3. Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa

    Vetenskapsrådet ska, tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vinnova, föreslå en strategi för Sveriges deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Uppdraget kommer från regeringen o...