Beslut publicerat

12 december 2019

Totalt beviljat belopp: 8 105 592 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Beslut publicerat 14:00 12 december 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 26 november 2019

Uppdaterad den 12 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  3. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden