Beslut publicerat

12 december 2019

Totalt beviljat belopp: 8 105 592 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Beslut publicerat 14:00 12 december 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 26 november 2019

Uppdaterad den 12 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL