Kommande beslut

30 maj 2024 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism