Sidor om "Bidragsbeslut"

 • Nyhet |

  15 feb 2021

  Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  05 feb 2021

  Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  13 jan 2021

  Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  16 dec 2020

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  27 nov 2020

  Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 nov 2020

  Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  02 nov 2020

  Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 okt 2020

  Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 okt 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  15 okt 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  10 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19. Utlysningen, som var öppen mellan maj och juni, riktade sig till forskare från Norden, Estland och Lettland. Syftet var att ta fram ny kunskap för att bekämpa corona...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 jul 2020

  Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  03 jul 2020

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  28 maj 2020

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Beth Parker vid Guelph University, Canada, blir 2021 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 maj 2020

  I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 38 av 155 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 115 miljoner kronor för perioden 2020-2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 mar 2020

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 25 av områdena i inventeringen har placerats i kategori A.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  26 feb 2020

  15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  24 feb 2020

  15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  24 feb 2020

  15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  17 dec 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 dec 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  02 dec 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 nov 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  31 okt 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  30 okt 2019

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har Energimyndigheten fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  28 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utvecklingsforskning 2019. Totalt beviljar vi 157 miljoner kronor för perioden 2020–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  I årets andra utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 37 av 192 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 114 miljoner kronor för de kommande tre åren.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Ash Amin vid Cambridge University blir 2021 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Sujata Patel, vid Indian Institute of Advanced Study, blir 2021 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020. Totalt beviljar vi mer än 62 miljoner kronor för åren 2020–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 159 miljoner kronor för åren 2020–2025.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Klinisk behandlingsforskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 213 miljoner kronor för åren 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Rådsprofessorprogrammet 2019. Totalt beviljar vi 382 miljoner kronor för åren 2019–2029.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2019. Totalt beviljar vi 32 av 86 ansökningar och drygt 3,5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019. Totalt beviljar vi ungefär 52 miljoner kronor för åren 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 478 miljoner kronor för åren 2019–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi drygt 477 miljoner kronor för åren 2020–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2019–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö 2019. Utlysningen är ett samarbete med Formas och Energimyndigheten. Beviljandegraden är 67 procent. Totalt beviljar vi drygt...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Ny Kärnteknik. Totalt beviljar vi nästan 30 miljoner kronor för åren 2019-2022. 

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 28 miljoner kronor för åren 2020–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens. Totalt har vi beviljat 20 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 mar 2019

  År 2020 kommer Tage Erlanders gästprofessur att innehas av Zhi-Xun Shen, professor i fysik vid Stanford universitet i USA. Under sin tid i Sverige kommer Zhi-Xun Shen att vara verksam vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 mar 2019

  I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 125 miljoner kronor för perioden 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 mar 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i vårens utlysning 2019. Totalt beviljar vi 30 av 61 ansökningar och nästan 3,5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  19 nov 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  13 nov 2018

  Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  07 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom neutronspridning 2018. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2019–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  07 sep 2018

  Höstens utlysning

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag 2018. Totalt beviljar vi nästan 221,5 miljoner kronor för åren 2019–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi drygt 196 miljoner kronor för åren 2018–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Det gemensamma bidragsbeslutet för nätverksbidrag inom forskningssamarbetet mellan Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) har publicerat.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om Grants for NOS-HS workshops 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att professor Jason J. Czarnezki vid Pace University blir 2020 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om JPIAMR Network call on surveillance.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har beslutat att professor Ann Phoenix vid University College London blir 2020 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har tagits om vilka som beviljats bidrag inom NOP-HS Scientific journal.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018. Totalt beviljar vi cirka 70,5 miljoner kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för för projektbidrag inom utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. 

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2018. Totalt beviljar vi 137,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om den sjätte utlysningen inom Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet och Department of Science and Technology i Indien har tagit beslut om vilka som beviljats nätverksbidrag inom Indo-Swedish joint network grant. År 2019 var utlysningen ett samarbete mellan dessa två finansiärer. Den svenska delen av b...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för medicin och hälsa 2018. Totalt beviljar vi över 1,2 miljarder kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom livsvetenskaper 2018. Totalt beviljar vi 14 miljoner kronor för 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom projektbidrag till internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2018. Totalt beviljar vi över 26 miljoner kronor för åren 2019–2021.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2018. Totalt beviljar vi drygt 200 miljoner kronor för åren 2019–2021.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi nästan 730 miljoner kronor för åren 2018–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom Internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för naturvetenskap och teknikvetenskap 2018. Totalt beviljar vi nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2018–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika 2018. Totalt beviljar vi 176,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11 miljoner kronor för 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom forskningssamarbete Sydkorea–Sverige.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i satsningen, och nu har beslut fattats om vilka projekt som ska finansieras för projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018. Totalt beviljar vi drygt 220 miljoner kronor för åren 2018–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  21 jun 2018

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras. Drygt 30 av de förslag vi fick in i inventeringen har placerats i kategori A...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  11 jun 2018

  I juni 2018 fattade vi beslut om att professor Robin D. Rogers vid University of Alabama blir 2019 års innehavare av Tage Erlanderprofessuren.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  11 jun 2018

  I vårens utlysning av konferensbidrag beviljade Vetenskapsrådet 27 av 50 ansökningar. Totalt beviljades nästan 3 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  11 jun 2018

  Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel för Röntgen-Ångström Cluster 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  01 jun 2018

  Vårens utlysning I årets första utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 246 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 122 miljoner kronor för de kommande tre åren.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Spring call 2018 In the 2018 spring call for conference grant the Swedish Research Council approved 27 out of 50 applications. Almost 3 million SEK will be allocated the upcoming three years.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  27 dec 2017

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om att fördela nära 36 miljoner kronor från Sverige för bidragsperioden 2018–2020. Den svenska projektbidraget finansieras gemensamt med Forte.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  12 dec 2017

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som får tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för bidragsperioden 2018–2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  07 dec 2017

  I december 2017 presenterades vilka projektbidrag och nätverksbidrag, Swedish research links, som beviljats inom utvecklingsforskning. Totalt fördelades över 150 miljoner kronor under hela bidragsperioden (2018–2021).

  Nyckelord:

 • Beslut |

  05 dec 2017

  Den 5 december 2017 publicerade vi vilka som beviljats projektbidrag, internationell postdok och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Totalt beviljades nästan 45 miljoner kronor under hela bidragsperioden 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  05 dec 2017

  I december 2017 publicerades beslut om vilka som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljades över 200 miljoner kronor för perioden 2017–2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  05 dec 2017

  Den 5 december 2017 publicerade Vetenskapsrådets beslut om vilka som beviljats bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2017

  Den 5 december 2017 publicerade Vetenskapsrådets beslut om vilka som beviljats bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  21 nov 2017

  Totalt beviljades drygt 8 miljoner kronor till konferensbidrag under 2017.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 nov 2017

  Här presenteras beviljade bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa 2017–2022. Totalt beviljades nästan 140 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  02 nov 2017

  Den 2 november 2017 publicerade vi beslut om vilka som beviljats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive projektbidrag för forskning om det civila samhället respektive projektbidrag för forskning om demokrati. Totalt beviljades ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  01 nov 2017

  Den 1 november 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om bidrag till projektbidrag och forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Totalt beviljades drygt 340 miljoner kronor för bidragsperioden (2017–2021).

  Nyckelord:

 • Beslut |

  31 okt 2017

  I oktober 2017 publicerade Vetenskapsrådet beviljade bidrag för projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt beviljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017–2021.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 okt 2017

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka bidrag som ska beviljas bidrag inom medicin och hälsa för perioden 2017–2022. Totalt beviljades över en miljard kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  24 okt 2017

  I oktober 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om ettåriga projektbidrag för proof of concept inom livsvetenskaper. Totalt beviljades 14 miljoner kronor för 2018.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 sep 2017

  I september 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om att bevilja ett antal forskningsinfrastrukturer sammanlagt cirka fyra miljarder kronor fördelat över de kommande åtta åren.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  14 sep 2017

  Under 2017 fattades beslut om vilka som beviljas Kerstin Hesselgrens respektive respektive Olof Palmes gästprofessur för både 2018 och 2019. Här nedan kan du läsa mer om dessa, samt om Tage Erlanders gästprofessur.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  01 jun 2017

  Vetenskapsrådet delar ut bidrag inom internationell postdok inom fem ämnesområden. Under 2017 har nästan 250 miljoner beviljats för bidragsperioden 2017–2020. De sökande beviljas ett schablonbelopp om 1 050 000 kronor per år som betalas ut under 1,5 ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  22 feb 2017

  Vetenskapsrådets roll är att finansiera forskare, inte vägleda dem, skriver Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, i en replik till Frank Johansson i tidningen Curie. För att värna om granskarnas tid får bortsållade ansök...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 feb 2017

  I februari 2017 publicerades ett gemensamt bidragsbeslut för nätverksbidrag inom forskningssamarbetet mellan Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) 2016.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  22 dec 2016

  I december 2016 publicerade vi beslut om beviljade projektbidrag inom neutronspridning. Totalt beviljades nästan 69 miljoner kronor för hela bidragsperioden (2017–2020).

  Nyckelord:

 • Beslut |

  07 dec 2016

  Den 7 december 2016 publicerade Vetenskapsrådet beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljades drygt 168 miljoner kronor för perioden 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 dec 2016

  2016 utlyste Vetenskapsrådet konsolideringsbidrag för första gången. Här presenterar vi vilka framstående yngre forskare som beviljades bidrag. Totalt beviljades 221 388 000 kronor för bidragsperioden 2016–2022.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2016

  2016 utlyste Vetenskapsrådet konsolideringsbidrag för första gången. Här presenterar vi vilka framstående yngre forskare som beviljades bidrag. Totalt beviljades 221 388 000 kronor för bidragsperioden 2016–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  15 nov 2016

  Vetenskapsrådet beviljade totalt 9 411 342 kronor till konferensbidrag under 2016. Här presenterar vi mer information om beviljade bidrag i de två utlysningarna.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  08 nov 2016

  Den 8 november 2016 publicerades beslut om vilka som beviljades nätverksbidrag inom det svensk-indiska forskningssamarbetet. År 2015 var utlysningen ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Department of Science and Technology i Indi...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  07 nov 2016

  Totalt beviljades 18 miljoner kronor i 2016 års utlysning av proof of concept. Bidraget syftar till att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskap.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  03 nov 2016

  Vetenskapsrådet beviljade totalt 146 815 000 kronor till projektbidrag inom utbildningsvetenskap för perioden 2017–2020. Beslutet publicerades i november 2016.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  03 nov 2016

  Den 3 november 2016 publicerade Vetenskapsrådet beslut om vilka som beviljades bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2016–2020. Totalt beviljat bidragsbelopp var 547 763 900 kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  02 nov 2016

  Under 2016 utlyste Vetenskapsrådet projektbidrag, etableringsbidrag och bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap. I november 2016 publicerade vi bidragsbeslut för projektbidrag och etableringsbidrag och i februari 2017 besl...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  27 okt 2016

  Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 1 miljard (979 519 645) kronor till bidrag inom medicin och hälsa för bidragsperioden 2016–2020.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 sep 2016

  Under 2016 fattades beslut om vilka som beviljades Kerstin Hesselgrens, Olof Palmes respektive Tage Erlanders gästprofessur för 2017.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  15 sep 2016

  I september 2016 publicerade vi beslut om vilka som beviljats projektbidrag inom konstnärlig forskning för bidragsperioden 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2015

  In September 2016, we published decisions on awarded research project grants for artistic research over the period 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2014

  In September 2016, we published decisions on awarded research project grants for artistic research over the period 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2013

  In September 2016, we published decisions on awarded research project grants for artistic research over the period 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2012

  In September 2016, we published decisions on awarded research project grants for artistic research over the period 2017–2019.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  01 dec 2011

  In September 2016, we published decisions on awarded research project grants for artistic research over the period 2017–2019.

  Nyckelord:

Ladda fler