Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Manuela Boatcă, professor i sociologi vid Albert Ludwig University Freiburg, Tyskland blir 2025 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2025 kommer Kerstin Hesselgrens gästprofessur att innehas av Manuela Boatcă, professor i sociologi vid Albert Ludwig University Freiburg i Tyskland. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Södertorns högskola.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur beviljas till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2023 års beslut gäller alltså 2025 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115