Beslut publicerat

28 oktober 2021

Totalt beviljat belopp: 19 929 651 kronor

Proof of Concept inom infektionsområdet 2021

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2021. Totalt beviljar vi nästan 20 miljoner kronor för 2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

4

2

50%

Män

12

8

67%

Totalt

16

10

63%


Beviljandegrader per område

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Antimikrobiell resistens

6

5

83%

Virus och pandemier

10

5

50%

Totalt

16

10

63%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

4 000 000

Män

15 929 651

Totalt

19 929 651

Bidragsbelopp per område (kronor)

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Antimikrobiell resistens

9 939 825

Virus och pandemier

9 989 826

Totalt

19 929 651


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

3

5 966 825

Göteborgs universitet

2

3 994 000

Karolinska institutet

2

3 995 826

Umeå universitet

2

4 000 000

Kungliga tekniska högskolan

1

1 973 000

Total

10

19 929 651

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL