Stängd utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Proof of concept inom infektionsområdet 2021

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Infektionsområdet

Underinriktningar: Antimikrobiell resistens, Virus och pandemier

Söks av: Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2019, 2020, eller 2021.

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor, max 2 000 000 kronor

Budgetram för utlysningen: 10 miljoner kronor för området antimikrobiell resistens, plus 10 miljoner kronor för området virus och pandemier

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2021

Att notera:

  • Observera att ansökningar som lämnas in till Vetenskapsrådet blir allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Se under rubriken Offentlighet nedan för mer information.
  • I projektplanen ska du motivera hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för projektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.