Beslut publicerat

24 oktober 2019

Totalt beviljat belopp: 1 079 828 945 kronor

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

513

110

21 %

Män

610

144

24 %

Totalt

1 123

254

23 %

 
Beviljandegrad per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

366

91

25 %

Män

443

123

28 %

Totalt

809

214

26 %


Etableringsbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

101

16

16 %

Män

109

14

13 %

Totalt

210

30

14 %


Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

19

1

5 %

Män

20

3

15 %

Totalt

39

4

10 %

  

Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Antal
ansökningar

Antal
beviljade
bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

27

2

7 %

Män

38

4

11 %

Totalt

65

6

9 %Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

443 415 288

1 151 728

Män

636 413 657

1 212 216

Total

1 079 828 945

1 186 625


Belopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

339 455 288

1 095 017

Män

526 984 000

1 186 901

Totalt

866 439 288

1 149 124


Etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

96 000 000

1 500 000

Män

84 000 000

1 500 000

Totalt

180 000 000

1 500 000


Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

3 550 000

1 183 333

Män

16 650 000

1 850 000

Totalt

20 200 000

1 683 333


Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

4 410 000

551 250

Män

8 779 657

548 729

Totalt

13 189 657

549 569


Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet118

500 621 592

Lunds universitet

46

210 600 000

Göteborgs universitet

29

119 784 000

Uppsala universitet

24

98 813 353

Umeå universitet

19

71 200 000

Linköpings universitet

8

40 200 000

Stockholms universitet

6

26 805 000

Chalmers tekniska högskola

2

7 200 000

Ersta Sköndal Bräcke högskola

1

2 400 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

2 205 000

Totalt

254

1 079 828 945

 

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Kvalitetsregister för forskning 2023

    Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsociete...

  2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  3. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.