På grund av driftstörningar i helgen förlänger vi ansökningstiden för denna utlysning med 24 timmar till 20 mars kl. 14.00.

Stängd utlysning

13 februari - 20 mars 2019

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen.

Utlysningen av medlen sker efter samråd med Jordbruksverket. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök (3R)

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 800 000 kronor per år

Utlysningen stänger
20 mars 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • En nyhet är att du i denna utlysning ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls. Läs mer om arbetet med öppen tillgång till forskningsdata Öppnas i nytt fönster..
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster..

Hela utlysningstexten