Beslut publicerat

25 oktober 2018

Totalt beviljat belopp: 1 212 016 735

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för medicin och hälsa 2018. Totalt beviljar vi över 1,2 miljarder kronor för åren 2018–2023.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

 Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

550

120

22 %

Män

679

165

24 %

Totalt

1 229

285

23 %

 

 Beviljandegrad per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

372

98

26 %

Män

467

136

29 %

Totalt

839

234

28 %

 

Projektbidrag farmaci

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

17

5

29 %

Män

26

6

23 %

Totalt

43

11

26 %

 

Projektbidrag 3R

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

16

2

13 %

Män

32

4

13 %

Totalt

48

6

 13 %

 

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö‌

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

27

1

4 %

Män

27

2

7 %

Totalt

54

3

6 %

 

Etableringsbidrag‌

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

118

14

12 %

Män

127

17

13 %

Totalt

245

31

13 %

 

Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

477 910 500

1 129 812

Män

734 106 235

1 219 446

Totalt

1 212 016 735

1 182 455

 

Bidragsbelopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

366 729 500

1 084 999

Män

589 677 235

1 208 355

Totalt

956 406 735

1 157 877

 

Projektbidrag farmaci

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

17 311 000

911 105

Män

22 689 000

945 375

Totalt

40 000 000

 930 233

 

Projektbidrag 3R

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

4 320 000

540 000

Män

8 640 000

540 000

Totalt

12 960 000

540 000

 

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö‌‌

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

5 550 000

1 850 000

Män

11 100 000

1 850 000

Totalt

16 650 000

 1 850 000

 

Etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

84 000 000

1 527 273

Män

102 000 000

1 500 000

Totalt

186 000 000

1 512 195

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de 10 medelsförvaltare som beviljats flest bidrag

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

103

469 420 000

Lunds universitet

48

193 689 500

Göteborgs universitet

41

190 662 000

Uppsala universitet

40

158 568 500

Umeå universitet

21

85 300 000

Linköpings universitet

22

75 016 735

Stockholms universitet

4

16 160 000

Örebro universitet

2

9 600 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

4 800 000

Mälardalens högskola

1

4 000 000

 

Vad händer efter beslut?
 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL