Stängd utlysning

14 februari - 21 mars 2018

Bidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen. Utlysningen av medlen sker efter samråd med Jordbruksverket. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining avdjurförsök (3R)

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 800 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen