Stängd utlysning

14 februari - 21 mars 2018

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)

Bidragsbelopp

1 850 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.