Beredningsgrupper

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer och prioriterar cirka 6000 ansökningar varje år utifrån vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av cirka 800 aktiva forskare med expertis inom olika områden.