Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2024

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2024. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2023.

De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med tidigare erfarenhet av granskningsarbete. Det går bra att nominera forskare både inom och utanför Sverige, och du får gärna nominera dig själv.

Skicka följande uppgifter till nomineraMH@vr.se:

 • Namn
 • Lärosäte
 • Forskarens kompetensområde
 • Förslag på beredningsgrupp – välj i listan nedan

Beredningsgrupper medicin och hälsa 2024 (pdf) Pdf, 127.8 kB.

Det går bra att nominera flera kandidater. Skicka in ditt förslag senast 30 november.

Vad händer sen?

Nomineringarna är till stor hjälp i vårt arbete med att rekrytera och sätta samman beredningsgrupperna. Ämnesrådet för medicin och hälsa fattar beslut om ledamöter till beredningsgrupperna under våren 2024.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

  Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...

 2. Medicin och hälsa

  Medicinsk forskning ger kunskap om hur människokroppen fungerar och hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas.

 3. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.