Beslut publicerat

06 december 2021

Totalt beviljat belopp: 45 450 000

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag i höstens utlysning för internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt beviljar vi över 45 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

15

4

27%

Män

30

9

30%

Totalt

45

13

29%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

14 250 000

Män

31 200 000

Totalt

45 450 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

4

13 650 000

Stockholms universitet

3

10 650 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Linköpings universitet

1

3 600 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

3 600 000

Kungliga Tekniska Högskolan

1

3 450 000

Umeå universitet

1

3 450 000

Uppsala universitet

1

3 450 000

Totalt

13

45 450 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Storbritannien & Nordirland

6

3

50%

USA

5

3

60%

Schweiz

4

2

50%

Tyskland

5

2

40%

Danmark

4

1

25%

Kanada

5

1

20%

Spanien

5

1

20%

Övriga

11

0

0%

Totalt

45

13

29%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Internationell postdok

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.