Beslut publicerat

04 november 2021

Totalt beviljat belopp: 59 780 340 kronor

Projektbidrag Röntgen Ångström 2020

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2021. Totalt beviljar vi nästan 60 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Totalt inkom 46 ansökningar, varav 8 beviljades bidrag. Totalt beviljades nästan 60 miljoner kroner för perioden 2022–2025.

Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster (RÅC), grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet utlyses regelbundet för gemensamma svensk-tyska bidragsansökningar.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningssamarbete med Tyskland. Länk till annan webbplats..

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL