Beslut publicerat

01 december 2021

Totalt beviljat belopp: 194 889 481

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljar vi nästan 195 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

9

38%

Män

36

11

31%

Totalt

60

20

33%

 

Beviljandegrader: bidrag till kliniska studier

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

15

5

33%

Män

24

6

25%

Totalt

39

11

28%


Beviljandegrader: bidrag för planering av kliniska studier

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

9

4

44%

Män

12

5

42%

Totalt

21

9

43%


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

92 829 984

3 315 357

Män

102 059 497

3 001 750

Total

194 889 481

3 143 379


Bidragsbelopp: bidrag till kliniska studier (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

88 094 552

4 404 728

Män

97 052 597

4 043 858

Totalt

185 147 149

4 207 890


Bidragsbelopp: bidrag för planering av kliniska studier (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

4 735 432

591 929

Män

5 006 900

500 690

Totalt

9 742 332

541 241


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

9

58 669 605

Uppsala universitet

3

37 389 292

Lunds universitet

1

20 000 000

Region Stockholm

1

20 000 000

Göteborgs universitet

1

19 817 626

Västra Götalandsregionen

1

19 628 234

Umeå universitet

1

15 832 597

Linköpings universitet

2

2 356 427

Region Skåne

1

1 195 700

Totalt

20

194 889 481

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.