Beslut publicerat

10 november 2020

Totalt beviljat belopp: 14 879 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom hjärnavbildning och djup hjärnstimulering (JPND)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND). Totalt beviljar vi nästan 15 miljoner kronor under 2021-2023.

Beslut publicerat 14:00 10 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Publicerad den 08 september 2020

Uppdaterad den 16 december 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning