Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: 88 349 626 kronor

Bidrag till forskningsmiljö inom segregation

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats Bidrag till forskningsmiljö inom segregation. Totalt beviljar vi dryg 88 miljoner kronor för åren 2023–2029.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

4

1

25 %

Man

9

4

44 %

Totalt

13

5

38 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

17 390 500

2 898 417

Man

70 959 126

2 956 630

Totalt

88 349 626

2 944 988

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

1

17 984 876

Lunds universitet

1

17 946 000

Uppsala universitet

1

17 904 000

Stockholms universitet

1

17 390 500

Linköpings universitet

1

17 124 250

Totalt

5

88 349 626

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL