Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 46 000 000

Forskningskompetens inom primärvården

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till projektbidrag för forskningskompetens inom primärvården. Totalt beviljar vi 46 miljoner kronor för åren 2021–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

71

9

13%

Män

33

8

24%

Totalt

104

17

16%

Beviljandegrad : projektbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

56

8

14%

Män

30

7

23%

Totalt

86

15

17%

Beviljandegrad : Bidrag till forskningstid

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

15

1

7%

Män

3

1

33%

Totalt

18

2

11%

 

Bidragsbelopp

Totalt (Kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

23 600 000

1 388 235

Män

22 400 000

1 493 333

Totalt

46 000 000

1 437 500

Bidragsbelopp: projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

21 600 000

1 350 000

Män

20 400 000

1 457 143

Totalt

42 000 000

1 400 000

Bidragsbelopp: bidrag till forskningsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 000 000

2 000 000

Män

2 000 000

2 000 000

Totalt

4 000 000

2 000 000


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

5

13 200 000

Region Stockholm

3

6 800 000

Lunds unversitet

2

7 200 000

Uppsala universitet

2

4 800 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Umeå universitet

1

3 600 000

Linköpings universitet

1

2 400 000

Region Skåne

1

2 400 000

Västra Götalandsregionen

1

2 000 000

Totalt

17

46 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.