Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare krav tillkommer då.

Kommande utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning inom primärvården

Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Målet med den särskilda satsningen inom primärvård är att stödja forskning om sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården; t.ex. deltagande i utvecklingen av nya läkemedel, ny diagnostik, ny prevention, nya medicintekniska produkter/behandlingar samt utveckling av digitalisering. Forskning inom primärvården relaterar till primärvårdens patienter och innehåll och många vårdprofessioner kan involveras.

Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att bygga upp och utveckla forskningskompetens i primärvården.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Primärvård

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kr per år max 2 500 000 kr per år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 02 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast början av december 2021

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.