Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare krav tillkommer då.

Kommande utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att ge personer som är verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva relevant forskning inom området allmänmedicin och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens.

Målet med den särskilda satsningen inom primärvård är att stödja forskning om sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården; t.ex. deltagande i utvecklingen av nya läkemedel, ny diagnostik, ny prevention, nya medicintekniska produkter/behandlingar samt utveckling av digitalisering. Forskning inom primärvården relaterar till primärvårdens patienter och innehåll och många vårdprofessioner kan involveras.

Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att bygga upp och utveckla forskningskompetens inom primärvården.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Primärvård

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år)

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 02 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.