Stängd utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Primärvård

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och som är anställd inom primärvården under bidragsperioden.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år)

Bidragsbelopp: 2 000 0000 kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 02 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

Att notera:

  • Det här bidaget ska kombineras med en anställning inom primärvården vilket intygas med ett stödbrev från din arbetsgivare inom primärvården.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.