Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 147 000 000

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Rådsprofessor inom medicin och hälsa 2021. Totalt beviljar vi 147 miljoner kronor för åren 2021-2030.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

12

2

17%

Män

23

1

4%

Totalt

35

3

9%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

98 800 000

4 940 000

Män

48 200 000

4 820 000

Totalt

147 000 000

4 900 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

2

98 800 000

Stockholms universitet

1

48 200 000

Totalt

3

147 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen av projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 19 miljoner kronor för åren 2023–2026.

  2. Forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

  3. Rådsprofessor inom medicin och hälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för rådsprofessor inom medicin och hälsa. Totalt beviljar vi nästan 123 miljoner kronor för åren 2024-2031.

Till toppen