Stängd utlysning

27 januari - 02 mars 2021

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 10 år

Bidragsbelopp: 5 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Minst 2 bidrag kommer att beviljas

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 27 januari 2021 (kl. 14.00) – 2 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska också redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

Rådsprofessor och Konsolideringsbidrag

ansokrp@vr.se

08-546 44 044

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..