Beslut publicerat

10 december 2019

Totalt beviljat belopp: 381 535 500 kronor

Rådsprofessorprogrammet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Rådsprofessorprogrammet 2019. Totalt beviljar vi 382 miljoner kronor för åren 2019–2029.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

3

8 %

Män

106

5

5 %

Totalt

145

8

6 %


Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområde

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

24

2

8 %

Medicin och hälsa

39

3

8 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

82

3

4 %

Totalt

145

8

6 %
Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

146 095 500

4 869 850

Män

235 440 000

4 708 800

Total

381 535 500

4 769 194


Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Humaniora och samhällsvetenskap

100 000 000

5 000 000

Medicin och hälsa

137 400 000

4 580 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

144 135 500

4 804 517

Totalt

381 535 500

4 769 194

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet2

98 800 000

Karolinska Institutet

2

94 600 000

Uppsala universitet

1

50 000 000

Lunds universitet

1

48 040 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

47 295 500

Göteborgs universitet

1

42 800 000

Totalt

8

381 535 500


Vad händer efter beslut?

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

  3. Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.