Beslut publicerat

10 december 2019

Totalt beviljat belopp: 381 535 500 kronor

Rådsprofessorprogrammet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Rådsprofessorprogrammet 2019. Totalt beviljar vi 382 miljoner kronor för åren 2019–2029.

Beslut publicerat 14:00 10 december 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

3

8 %

Män

106

5

5 %

Totalt

145

8

6 %


Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområde

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

24

2

8 %

Medicin och hälsa

39

3

8 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

82

3

4 %

Totalt

145

8

6 %
Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

146 095 500

4 869 850

Män

235 440 000

4 708 800

Total

381 535 500

4 769 194


Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Humaniora och samhällsvetenskap

100 000 000

5 000 000

Medicin och hälsa

137 400 000

4 580 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

144 135 500

4 804 517

Totalt

381 535 500

4 769 194

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet2

98 800 000

Karolinska Institutet

2

94 600 000

Uppsala universitet

1

50 000 000

Lunds universitet

1

48 040 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

47 295 500

Göteborgs universitet

1

42 800 000

Totalt

8

381 535 500


Vad händer efter beslut?

 

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 10 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

  3. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.