Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

10 år

Bidragsbelopp

5 miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen
Högst 10 bidrag kommer att beviljas

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange inte ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Nyheter i denna utlysning är att publikationslistan får omfatta max 8 sidor.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan (DMP) för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte lämna eller skicka in den till oss vid ansökan om forskningsbidrag, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Rådsprofessorprogrammet utlyses vartannat år. Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster..

Hela utlysningstexten