Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 47 500 000 kronor

Forskarskolor inom psykiatri 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskarskolor inom psykiatri. Totalt beviljar vi 47,5 miljoner kronor för åren 2023-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

1

33 %

Män

1

1

100 %

Totalt

4

2

50 %

Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

17 500 000

4 375 000

Män

30 000 000

7 500 000

Totalt

47 500 000

5 937 500

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

1

30 000 000

Linnéuniversitetet

1

17 500 000

Totalt

2

47 500 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen