Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 47 500 000 kronor

Forskarskolor inom psykiatri 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskarskolor inom psykiatri. Totalt beviljar vi 47,5 miljoner kronor för åren 2023-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

1

33 %

Män

1

1

100 %

Totalt

4

2

50 %

Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

17 500 000

4 375 000

Män

30 000 000

7 500 000

Totalt

47 500 000

5 937 500

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

1

30 000 000

Linnéuniversitetet

1

17 500 000

Totalt

2

47 500 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL