Beslut publicerat

13 juni 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inkluderas i nästa års utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

I behovsinventeringen kom drygt 40 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. Vissa av dem rör samma eller liknande behov och har därför bedömts tillsammans. Läs mer om hur det går till att söka bidrag till forskningsinfrastruktur.

Kategorin A1 innebär att området bedöms kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. Detsamma gäller A2, med den skillnaden att RFI av strategiska eller ekonomiska skäl inte prioriterar området. Även de områden som kategoriseras som A3 ses som potentiella infrastrukturer av nationellt intresse, men i dessa fall bedöms områdena inte vara tillräckligt utvecklade för att lysas ut i nuläget. En beskrivning av betygen hittar du längst ner i listan med resultat.

Vi kommer att presentera beskrivningar av alla områden i kategori A i publikationen Resultat av behovsinventering, som är en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Både Resultat av behovsinventering och guiden kommer att publiceras senare i år. I höst tar RFI beslut om vilka nya områden som kommer att lysas ut 2023. Att ett område placerats i kategori A1 är normalt en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I höst fattar RFI också beslut om vilka infrastrukturer med pågående bidrag som löper ut 2023 eller 2024 som kommer att få söka medel i utlysningen.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2023. Alla som skickat in förslag i behovsinventeringen kommer att få tillgång till yttrande via prisma inom kort.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Europas mest kraftfulla superdator invigd

    13 juni invigdes LUMI, den hittills största superdatorn som byggts inom det europeiska samarbetet kring superdatorer, EuroHPC Joint Undertaking. Med LUMI får europeiska forskare ett verktyg i världsklass som möjliggör forskningsgenombrott inom många ...

  2. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  3. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

    Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...