Beslut publicerat

13 juni 2022

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inkluderas i nästa års utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

I behovsinventeringen kom drygt 40 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. Vissa av dem rör samma eller liknande behov och har därför bedömts tillsammans. Läs mer om hur det går till att söka bidrag till forskningsinfrastruktur.

Kategorin A1 innebär att området bedöms kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. Detsamma gäller A2, med den skillnaden att RFI av strategiska eller ekonomiska skäl inte prioriterar området. Även de områden som kategoriseras som A3 ses som potentiella infrastrukturer av nationellt intresse, men i dessa fall bedöms områdena inte vara tillräckligt utvecklade för att lysas ut i nuläget. En beskrivning av betygen hittar du längst ner i listan med resultat.

Vi kommer att presentera beskrivningar av alla områden i kategori A i publikationen Resultat av behovsinventering, som är en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Både Resultat av behovsinventering och guiden kommer att publiceras senare i år. I höst tar RFI beslut om vilka nya områden som kommer att lysas ut 2023. Att ett område placerats i kategori A1 är normalt en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I höst fattar RFI också beslut om vilka infrastrukturer med pågående bidrag som löper ut 2023 eller 2024 som kommer att få söka medel i utlysningen.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2023. Alla som skickat in förslag i behovsinventeringen kommer att få tillgång till yttrande via prisma inom kort.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.