Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 33 950 000 kronor

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 10 av 55 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2023-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

30

5

17%

Män

25

5

20%

Totalt

55

10

18%
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

17 700 000

Män

16 250 000

Totalt

33 950 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

4

13 950 000

Stockholms universitet

2

7 050 000

Chalmers tekniska högskola

1

3 600 000

Uppsala universitet

1

3 600 000

Umeå universitet

1

3 450 000

Svenska institutet i Athen

1

2 300 000

Totalt

10

33 950 000


Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Danmark

9

3

33%

Sverige

5

2

40%

Australien

2

2

100%

Grekland

1

1

100%

Kina

1

1

100%

Österrike

1

1

100%

Övriga

36

0

0%

Totalt

55

10

18%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

  2. Forskningssamarbete Röntgen-Ångström Cluster 2023

  3. Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Till toppen