Kommande beslut

06 december 2022 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Vill du få ett mail när vi publicerar beslutet?

Prenumerera på uppdateringar från sajten

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för utbildningsvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  2. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...

  3. Project grant for research collaboration between Korea and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Project grant for research collaboration between Korea and Sweden. Totalt beviljar vi 800 000 kronor för 2022-2023.