Beslut publicerat

31 oktober 2023

Totalt beviljat belopp: 109 925 876 kronor

Forskningskompetens inom primärvården 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningskompetens inom primärvården. Totalt beviljar vi 110 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrad: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

49

12

24 %

Man

24

10

42 %

Totalt

73

22

30 %

Beviljandegrad: bidrag till forskningstid

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

6

2

33 %

Man

4

2

50 %

Totalt

10

4

40 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

49 377 362

1 371 593

Man

52 548 514

1 751 617

Totalt

101 925 876

1 544 331

Bidragsbelopp: bidrag till forskningstid

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

4 000 000

2 000 000

Man

4 000 000

2 000 000

Totalt

8 000 000

2 000 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Linköpings universitet

6

23 091 003

Region Stockholm

4

14 415 374

Göteborgs universitet

3

16 115 482

Umeå universitet

3

12 685 000

Karolinska Institutet

2

14 794 410

Lunds universitet

2

6 000 000

Västra Götalandsregionen

2

5 000 000

Region Jönköpings län

1

7 452 000

Örebro universitet

1

4 372 607

Region Dalarna

1

3 000 000

Uppsala universitet

1

3 000 000

Totalt

26

109 925 876

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.