Kommande beslut

30 november 2023 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Forskningskompetens inom primärvården 2023

publicerar vi beslut för följande utlysningar:

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Totalt beviljar vi cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028.

  2. Projektbidrag: Sustainability and resilience

  3. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.