Stängd utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag för forskning inom primärvården

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Primärvården

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-3år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..