Beslut publicerat

05 december 2023

Totalt beviljat belopp: 34 400 000 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 11 av 19 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 34 miljoner kronor för perioden 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

7

5

71 %

Män

12

6

50 %

Totalt

19

11

58 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

15 900 000

1 135 714

Man

18 500 000

1 156 250

Totalt

34 400 000

1 146 667

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

5

16 550 000

Karolinska Institutet

4

12 450 000

Umeå universitet

1

3 600 000

Göteborgs universitet

1

1 800 000

Totalt

11

34 400 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

8

6

75 %

Tyskland

2

2

100 %

Schweiz

1

1

100 %

Danmark

1

1

100 %

Kanada

1

1

100 %

Övriga

6

0

0 %

Total

19

11

58 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism