Beslut publicerat

23 november 2023

Totalt beviljat belopp: 75 995 000 kronor

Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

90

10

11 %

Män

48

3

6 %

Totalt

138

13

9 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

55 851 000

1 551 417

Män

20 144 000

1 678 667

Totalt

75 995 000

1 583 229

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

2

13 451 000

Göteborgs universitet

2

11 484 000

Umeå universitet

2

8 413 000

Linköpings universitet

1

6 765 000

Södertörns högskola

1

6 762 000

Karolinska Institutet

1

6 730 000

Malmö universitet

1

6 654 000

Mittuniversitetet

1

6 469 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

4 984 000

Mälardalens universitet

1

4 283 000

Totalt

13

75 995 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

+46 8 546 44 001

Mer inom samma ämne

  1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

    Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

  2. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  3. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

Till toppen