Beslut publicerat

08 december 2022

Totalt beviljat belopp: 58 500 000 kronor

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

48

7

15 %

Män

33

11

33 %

Totalt

81

18

22 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

19 500 000

928 571

Män

39 000 000

1 181 818

Totalt

58 500 000

1 083 333


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

4

12 900 000

Lunds universitet

3

9 900 000

Stockholms universitet

2

8 100 000

Göteborgs universitet

2

6 900 000

Chalmers tekniska högskola

1

4 500 000

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

1

3 600 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

3 000 000

Högskolan i Kristianstad

1

2 400 000

Umeå universitet

1

2 400 000

Uppsala universitet

1

2 400 000

Örebro universitet

1

2 400 000

Totalt

18

58 500 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

  3. Projektbidrag för forskning om brottslighet

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om brottslighet. Totalt beviljar vi nästan 47 miljoner kronor för åren 2022–2025.